منتخبین راه یافته به دوره نهم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران - گروه مهندسین مشاور هرازراه

منتخبین راه یافته به دوره نهم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

منتخبین راه یافته به دوره نهم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

آگوست-08-11

منتخبین راه یافته به دوره نهم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از فهرست شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور.

رشته معماری
مهندس غلامرضا خوش گفتار منفرد

رشته عمران
دکتر امیر حسام الدین آرمان پور
دکتر مهدی روانشاد نیا
مهندس امیدرضا ریاحی

رشته نقشه برداری
مهندس بهمن مؤمنی مقدم

رشته ترافیک
دکترمهدی کامبیز رضوی

عضو علی البدل رشته معماری
مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی

گروه مهندسین مشاور هرازراه

برای دریافت مشاوره، می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

تماس با ما

گروه مهندسین مشاور هرازراه