Roads - Harazrah Company

پروژه ها > Roads

Roads

Harazrah Company Roads

Roads - Harazrah Company

 • بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر طراحی و نظارت آزادراه و بزرگراه‌ها
 • بزرگترین تقاطع غیر همسطح خاورمیانه: دارای 17 دستگاه پل بزرگ (طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح آزاد راه اهواز بندر امام با بزرگراه اهواز – سربندر)

اهم فعالیتهای Harazrah Company در حوزه Roads

 • مدیریت طرح آزاد راه تهران ـ شمال (تهران ـ چالوس)
 • طراحی و نظارت بر احداث قطعه اول آزاد راه ساوه ـ همدان
 • مطالعات و طراحی آزاد راه شیراز ـ بوشهر
 • طراحی تكمیلی و نظارت بر احداث شش قطعه از آزاد راه قزوین ـ رشت
 • طراحی تكمیلی و نظارت بر احداث قطعات 3 و 4 آزاد راه كنارگذر شمالی مشهد
 • مطالعات مرحله اول و مشاور كارفرما در طرح و ساخت بزرگراه پالایشگاه پارسیان ـ عسلویه
 • مطالعات بهسازی، نوسازی و نظارت بر احداث چهارخطه نمودن محور هراز حد فاصل آمل ـ امامزاده هاشم
 • طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیرهمسطح آزاد راه اهواز ـ بندر امام با بزرگراه اهواز ـ سر بندر، دارای 17 دستگاه پل بزرگ، (بزرگ‌ترین تقاطع غیرهمسطح خاورمیانه)
 • طراحی و نظارت بر احداث بزرگراه دیر ـ سه راهی بوشهر
 • بازنگری مطالعات مرحله اول و ارایه خدمات مشاور كارفرما در طرح و ساخت پل قوسی فلزی در مسیر جایگزین محور شهركرد ـ ایذه، با یك دهانه به طول 300 متر در طرح سد و نیروگاه كارون 4
 • طراحی و نظارت بر ساخت اولین پل بزرگ تركه‌ای ایران، با دهانه میانی 150 متر در مسیر كنارگذر شوشتر
 • طراحی و نظارت بر ساخت پل بزرگ تركه‌ای یك دهانه 150 متر جزیره مینو، در محور اتصالی جزیره آبادان ـ جزیره مینو
 • طراحی و نظارت بر ساخت پل قوسی فلزی یك دهانه 110 متر، بر روی رودخانه ارس واقع در مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان
 • طراحی و نظارت بر احداث تونل دو چشمه رفت و برگشت شیرین‌سو، به طول كلی 300ر3 متر، واقع در محور آزاد راه قزوین ـ رشت
 • خدمات فاز اول و دوم مطالعات و طراحی تقاطع غیر همسطح ورودی از سمت بندر امام خمینی
 • بازنگری و تكمیل مطالعه و طراحی تقاطع‌های مرتبط با تقاطع غیرهمسطح جاده بویین زهرا – راه‌آهن
 • طراحی و نظارت بر احداث بزرگراه شبكه جامع ارتباطی خلیج فارس، (بندر عباس ـ جزیره قشم)
 • مطالعات توجیهی احداث آزادراه سلفچگان ـ اراك ـ خرم آباد
 • طراحی و نظارت بر ساخت پل یك دهانه 110 متر طره آزاد رودخانه كارون، در مسیر بزرگراه كنارگذر شمال‌غرب اهواز
 • طراحی و نظارت بر ساخت پل قوسی فلزی یك دهانه 110 متر، بر روی رودخانه بابلرود واقع در بابلسر
 • پروژه مطالعات احداث پاركینگ، دور برگردان و تقاطع‌های محور اهواز – اندیمشك
 • طراحی سازه و معماری پل بزرگ عبور بزرگراه رسالت از روی دریاچه پارك جنگلی چیتگر، واقع در غرب تهران، به طول كلی حدود 1100 متر، با 3 دهانه میانی كابلی 160+200+160 متری
 • طراحی و نظارت بر ساخت پل ارتباطی دو منظوره رودخانه دز، (راه و راه‌آهن)، واقع در اراضی توسعه نیشكر و صنایع جانبی در شمال شرق اهواز
 • مطالعات مرحله اول و دوم شمال – جنوب کردستان
 • مطالعات مرحله اول، دوم و سوم راه جایگزین محور هراز در محدوده سد هراز
 • مطالعات مرحله اول، دوم و سوم راه جایگزین کارون ۳ (سه بلوطک)
 • مطالعات مرحله اول و دوم راه سوران – چومان – کردستان عراق
 • مطالعات مسیر و ابنیه فنی کنار گذر شوشتر
 • مطالعات مسیر و ابنیه فنی بزرگراه دیر بوشهر و کنار گذر کنگان
 • طراحی و نظارت بر احداث قسمتی از بزرگراه یادگار امام، واقع در غرب شهر تهران
 • طراحی و نظارت بر احداث بزرگراه شهید باقری، واقع در شرق شهر تهران
 • مطالعات پایه و مشاور كارفرما در احداث تقاطع غیرهمسطح میدان 72 تن قم
 • طراحی و نظارت بر پروژه احداث بزرگراه شهید باكری (بزرگراه آسیا)، واقع در حوزه غربی شهر تهران، همراه با هفت دستگاه تقاطع غیر همسطح مربوطه و طراحی و نظارت بر احداث
 • تقاطع سه سطحی آزاد بزرگراه شهید باكری (بزرگراه آسیا) با راه تهران ـ كرج
 • طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیرهمسطح و دور برگردان بزرگراه یادگار امام واقع در غرب شهر تهران
 • طراحی و نظارت ادامه بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا دریاچه چیتگر و تقاطعات مربوطه
 • طراحی و نظارت بزرگراه بروجردی حدفاصل رودخانه کن تا کیلومتر 300+3
 • نظارت بر تونل آرش – اسفندیار
 • مشاور کارفرما در احداث راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح شهید باکری
کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح شهید باکری
کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح شهید باکری
کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح شهید باکری
کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

عنوان پروژه: مطالعات بهسازی ،نوسازی و نظارت بر احداث چهارخطه نمودن محور هراز
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: مطالعات بهسازی ،نوسازی و نظارت بر احداث چهارخطه نمودن محور هراز
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: مطالعات بهسازی ،نوسازی و نظارت بر احداث چهارخطه نمودن محور هراز
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه :مدیریت طرح آزاد راه تهران شمال
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه :مدیریت طرح آزاد راه تهران شمال
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه :مدیریت طرح آزاد راه تهران شمال
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه :مدیریت طرح آزاد راه تهران شمال
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه : طراحی و نظارت بر احداث قطعه اول آزاد راه ساوه همدان
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه : طراحی و نظارت بر احداث قطعه اول آزاد راه ساوه همدان
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه : طراحی و نظارت بر احداث قطعه اول آزاد راه ساوه همدان
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح آزاد راه اهواز بندر امام با بزرگراه اهواز - سربندر
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح آزاد راه اهواز بندر امام با بزرگراه اهواز - سربندر
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح آزاد راه اهواز بندر امام با بزرگراه اهواز - سربندر
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح آزاد راه اهواز بندر امام با بزرگراه اهواز - سربندر
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: مطالعات بهسازی طرح چهارخطه کردن محور یاسوج- سپیدان
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: مطالعات بهسازی طرح چهارخطه کردن محور یاسوج- سپیدان
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: مطالعات بهسازی طرح چهارخطه کردن محور یاسوج- سپیدان
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه : مطالعات و طراحی آزادراه شیراز-بوشهر
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

عنوان پروژه : مطالعات و طراحی آزادراه شیراز-بوشهر
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

عنوان پروژه : مطالعات و طراحی آزادراه شیراز-بوشهر
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

1/0

Harazrah Company

Building facilities that fit your future , We Act

در این قسمت متن مربوط به ویدیو قرار خواهد گرفت. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

Harazrah Company

Keep in touch with our experts to receive any further queries.

Contact Us

Harazrah Company