راه، راهسازی و ابنیه فنی خاص - گروه مهندسین مشاور هرازراه

پروژه ها > راه، راهسازی و ابنیه فنی خاص

راه، راهسازی و ابنیه فنی خاص

گروه مهندسین مشاور هرازراه راه، راهسازی و ابنیه فنی خاص

راه، راهسازی و ابنیه فنی خاص - گروه مهندسین مشاور هرازراه

 • بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر طراحی و نظارت آزادراه و بزرگراه‌ها
 • بزرگترین تقاطع غیر همسطح خاورمیانه: دارای 17 دستگاه پل بزرگ (طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح آزاد راه اهواز بندر امام با بزرگراه اهواز – سربندر)

اهم فعالیتهای گروه مهندسین مشاور هرازراه در حوزه راه، راهسازی و ابنیه فنی خاص

 • مدیریت طرح آزاد راه تهران ـ شمال (تهران ـ چالوس)
 • طراحی و نظارت بر احداث قطعه اول آزاد راه ساوه ـ همدان
 • مطالعات و طراحی آزاد راه شیراز ـ بوشهر
 • طراحی تكمیلی و نظارت بر احداث شش قطعه از آزاد راه قزوین ـ رشت
 • طراحی تكمیلی و نظارت بر احداث قطعات 3 و 4 آزاد راه كنارگذر شمالی مشهد
 • مطالعات مرحله اول و مشاور كارفرما در طرح و ساخت بزرگراه پالایشگاه پارسیان ـ عسلویه
 • مطالعات بهسازی، نوسازی و نظارت بر احداث چهارخطه نمودن محور هراز حد فاصل آمل ـ امامزاده هاشم
 • طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیرهمسطح آزاد راه اهواز ـ بندر امام با بزرگراه اهواز ـ سر بندر، دارای 17 دستگاه پل بزرگ، (بزرگ‌ترین تقاطع غیرهمسطح خاورمیانه)
 • طراحی و نظارت بر احداث بزرگراه دیر ـ سه راهی بوشهر
 • بازنگری مطالعات مرحله اول و ارایه خدمات مشاور كارفرما در طرح و ساخت پل قوسی فلزی در مسیر جایگزین محور شهركرد ـ ایذه، با یك دهانه به طول 300 متر در طرح سد و نیروگاه كارون 4
 • طراحی و نظارت بر ساخت اولین پل بزرگ تركه‌ای ایران، با دهانه میانی 150 متر در مسیر كنارگذر شوشتر
 • طراحی و نظارت بر ساخت پل بزرگ تركه‌ای یك دهانه 150 متر جزیره مینو، در محور اتصالی جزیره آبادان ـ جزیره مینو
 • طراحی و نظارت بر ساخت پل قوسی فلزی یك دهانه 110 متر، بر روی رودخانه ارس واقع در مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان
 • طراحی و نظارت بر احداث تونل دو چشمه رفت و برگشت شیرین‌سو، به طول كلی 300ر3 متر، واقع در محور آزاد راه قزوین ـ رشت
 • خدمات فاز اول و دوم مطالعات و طراحی تقاطع غیر همسطح ورودی از سمت بندر امام خمینی
 • بازنگری و تكمیل مطالعه و طراحی تقاطع‌های مرتبط با تقاطع غیرهمسطح جاده بویین زهرا – راه‌آهن
 • طراحی و نظارت بر احداث بزرگراه شبكه جامع ارتباطی خلیج فارس، (بندر عباس ـ جزیره قشم)
 • مطالعات توجیهی احداث آزادراه سلفچگان ـ اراك ـ خرم آباد
 • طراحی و نظارت بر ساخت پل یك دهانه 110 متر طره آزاد رودخانه كارون، در مسیر بزرگراه كنارگذر شمال‌غرب اهواز
 • طراحی و نظارت بر ساخت پل قوسی فلزی یك دهانه 110 متر، بر روی رودخانه بابلرود واقع در بابلسر
 • پروژه مطالعات احداث پاركینگ، دور برگردان و تقاطع‌های محور اهواز – اندیمشك
 • طراحی سازه و معماری پل بزرگ عبور بزرگراه رسالت از روی دریاچه پارك جنگلی چیتگر، واقع در غرب تهران، به طول كلی حدود 1100 متر، با 3 دهانه میانی كابلی 160+200+160 متری
 • طراحی و نظارت بر ساخت پل ارتباطی دو منظوره رودخانه دز، (راه و راه‌آهن)، واقع در اراضی توسعه نیشكر و صنایع جانبی در شمال شرق اهواز
 • مطالعات مرحله اول و دوم شمال – جنوب کردستان
 • مطالعات مرحله اول، دوم و سوم راه جایگزین محور هراز در محدوده سد هراز
 • مطالعات مرحله اول، دوم و سوم راه جایگزین کارون ۳ (سه بلوطک)
 • مطالعات مرحله اول و دوم راه سوران – چومان – کردستان عراق
 • مطالعات مسیر و ابنیه فنی کنار گذر شوشتر
 • مطالعات مسیر و ابنیه فنی بزرگراه دیر بوشهر و کنار گذر کنگان
 • طراحی و نظارت بر احداث قسمتی از بزرگراه یادگار امام، واقع در غرب شهر تهران
 • طراحی و نظارت بر احداث بزرگراه شهید باقری، واقع در شرق شهر تهران
 • مطالعات پایه و مشاور كارفرما در احداث تقاطع غیرهمسطح میدان 72 تن قم
 • طراحی و نظارت بر پروژه احداث بزرگراه شهید باكری (بزرگراه آسیا)، واقع در حوزه غربی شهر تهران، همراه با هفت دستگاه تقاطع غیر همسطح مربوطه و طراحی و نظارت بر احداث
 • تقاطع سه سطحی آزاد بزرگراه شهید باكری (بزرگراه آسیا) با راه تهران ـ كرج
 • طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیرهمسطح و دور برگردان بزرگراه یادگار امام واقع در غرب شهر تهران
 • طراحی و نظارت ادامه بزرگراه حکیم حد فاصل آزادگان تا دریاچه چیتگر و تقاطعات مربوطه
 • طراحی و نظارت بزرگراه بروجردی حدفاصل رودخانه کن تا کیلومتر 300+3
 • نظارت بر تونل آرش – اسفندیار
 • مشاور کارفرما در احداث راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح شهید باکری
کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح شهید باکری
کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح شهید باکری
کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح شهید باکری
کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

عنوان پروژه: مطالعات بهسازی ،نوسازی و نظارت بر احداث چهارخطه نمودن محور هراز
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: مطالعات بهسازی ،نوسازی و نظارت بر احداث چهارخطه نمودن محور هراز
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: مطالعات بهسازی ،نوسازی و نظارت بر احداث چهارخطه نمودن محور هراز
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه :مدیریت طرح آزاد راه تهران شمال
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه :مدیریت طرح آزاد راه تهران شمال
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه :مدیریت طرح آزاد راه تهران شمال
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه :مدیریت طرح آزاد راه تهران شمال
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه : طراحی و نظارت بر احداث قطعه اول آزاد راه ساوه همدان
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه : طراحی و نظارت بر احداث قطعه اول آزاد راه ساوه همدان
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه : طراحی و نظارت بر احداث قطعه اول آزاد راه ساوه همدان
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح آزاد راه اهواز بندر امام با بزرگراه اهواز - سربندر
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح آزاد راه اهواز بندر امام با بزرگراه اهواز - سربندر
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح آزاد راه اهواز بندر امام با بزرگراه اهواز - سربندر
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: طراحی و نظارت بر احداث تقاطع غیر همسطح آزاد راه اهواز بندر امام با بزرگراه اهواز - سربندر
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: مطالعات بهسازی طرح چهارخطه کردن محور یاسوج- سپیدان
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: مطالعات بهسازی طرح چهارخطه کردن محور یاسوج- سپیدان
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه: مطالعات بهسازی طرح چهارخطه کردن محور یاسوج- سپیدان
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل و نقل کشور

عنوان پروژه : مطالعات و طراحی آزادراه شیراز-بوشهر
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

عنوان پروژه : مطالعات و طراحی آزادراه شیراز-بوشهر
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

عنوان پروژه : مطالعات و طراحی آزادراه شیراز-بوشهر
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

1/0

گروه مهندسین مشاور هرازراه

Building facilities that fit your future , We Act

در این قسمت متن مربوط به ویدیو قرار خواهد گرفت. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

گروه مهندسین مشاور هرازراه

برای دریافت مشاوره، می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

تماس با ما

گروه مهندسین مشاور هرازراه